دوشنبه ، ۲۳ تیر ۱۳۹۹

نوشته‌های تازه

ریل‌های متقاطع

طبق معمول، سر صبحانه، خوابی را که شب قبل دیده …

از درون قرنطینه

در ماه‌های اخیر، همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در بسیاری از …

روزگار دوزخی آقای موزارت

پرده‌ی اول در ۱۸۸۹ وقتی ونسان ونگوگ تابلو «زنبق‌ها» را …

چرا برای تئاتر می‌نویسم

در گفت‌وگویی می‌گوید: «من نمایشنامه‌ای دیدم که زندگی‌ام را تغییر …

تنها سینما جدی گرفت

بعد از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، «شیوع» به …

رویارویی با اضطراب‌های اجتماعی اقتصادی

شیوع ویروس کرونا هجوم سؤالات متعددی را هم در پی …

انتخاب سردبیر

ریل‌های متقاطع

طبق معمول، سر صبحانه، خوابی را که شب قبل دیده …

از درون قرنطینه

در ماه‌های اخیر، همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در بسیاری از …

روزگار دوزخی آقای موزارت

پرده‌ی اول در ۱۸۸۹ وقتی ونسان ونگوگ تابلو «زنبق‌ها» را …