یکشنبه ، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

نوشته‌های تازه

جشن بزرگ موسیقی ملل

موسیقی ملل (World Music) نه یک سبک خاص، که یک …

خاطرات شنیداری شهرِ بی‌حافظه

تعلق خاطر به شهر و خیابان‌های آن در کارنامه‌ی کاری‌اش …

تکاپو برای گذر از بی‌سامانی

قتل سه عضو خانواده‌ی خرم‌دین باب بحث را در گروه‌های …

اگر بابک بود

زن انگشتش را می‌گذارد روی کلید آسانسور تا مرد به …

تمنای آب از دشت‌های تشنه

اعضای خانواده‌ای را تصور کنید که چند سال است هیچ …

سیلابِ توسعه

سد گتوند علیا از زمان ساخت تا آبگیری یکی از …

انتخاب سردبیر

جشن بزرگ موسیقی ملل

موسیقی ملل (World Music) نه یک سبک خاص، که یک …

خاطرات شنیداری شهرِ بی‌حافظه

تعلق خاطر به شهر و خیابان‌های آن در کارنامه‌ی کاری‌اش …

تکاپو برای گذر از بی‌سامانی

قتل سه عضو خانواده‌ی خرم‌دین باب بحث را در گروه‌های …